Kosten & Vergoeding

De Praktijk voor Gezondheidspsychologie biedt behandelingen aan in de Generalistische basis GGZ (GBGGZ). De kosten van behandeling in de GBGGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding valt onder het eigen risicio. Op basis van de diagnose en de zorgwaarte kom je in aanmerking voor één van de door de overheid vastgestelde producten: Kort behandeltraject, Middel behandeltraject of Intensief behandeltraject, ieder met een bijbehorende behandelduur en tarief. Mocht binnen 2 sessies blijken dat jouw klachten niet vallen onder vergoeding via de GBGGZ dan wordt een Onvolledig behandeltraject berekend.  

 

De Praktijk voor Sport- en Gezondheidspsychologie heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars, behalve met VGZ en CZ/OHRA. Download hier een lijst van gecontracteerde zorgverzekeraars. Afhankelijk van het contract wordt 80% tot 100% van het door de overheid vastgestelde tarief in rekening gebracht. VGZ, CZ en OHRA clienten kan ik in 2019 wel behandelen maar dan via stichting 1np. De nota wordt dan via 1np rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar ingediend. Je dient je dan aan te melden bij www.1np.nl en gaat dan naar vind een behandelaar en typt mijn naam en basis GGZ in.

 

Je kunt er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Je hebt dan geen verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist. De kosten per sessie zijn dan 95 euro per uur. Dit uur is verdeeld in 50 minuten spreektijd en 10 minuten voor administratie.

 

De kosten voor coaching bedragen 95 euro per uur. Ik stuur je maandelijks een factuur en vraag je binnen 2 weken te betalen. Indien de rekening dan niet is betaald kan de begeleiding worden stopgezet.

 

No show

Indien je niet kan komen op een afspraak dien je deze 24 uur van te voren af te bellen. Indien je te laat afbelt of niet verschijnt op de afspraak wordt er 50 euro in rekening bij je gebracht. De zorgverzekeraar vergoed geen ‘no show’.

 

Betalingsvoorwaarden

​​​Voor de betalingsvoorwaarden, zie hier.

 

Kosten & Vergoeding