Werkwijze

Aanmelden

Op werkdagen kan je je telefonisch aanmelden voor behandeling. Indien ik in gesprek ben, kan je een bericht achter laten en dan word je teruggebeld. In dit telefoongesprek van ongeveer 15 minuten kijken we samen of je bij mij aan het juiste adres bent. We maken dan een afspraak voor het intakegesprek. Om je aanmelding gereed te maken heb ik een foto of scan van je verwijsbrief nodig en vraag ik je een aanmeldformulier in te vullen en naar mij terug te mailen.

 

Intakegesprek/ Diagnostiek

Tijdens het eerste gesprek, ook wel intake genoemd, wordt gekeken wat jouw klachten zijn en waar je aan wilt werken. Relevante gebeurtenissen die aan jouw klachten vooraf gingen en huidige omstandigheden die de klachten mogelijk oproepen of in stand houden, brengen we in kaart. Daarnaast wordt de HONOS+ vragenlijst ingevuld om het zorgvraagtype te kunnen bepalen. De gegevens uit de intake worden opgenomen in een indicatieverslag en behandelovereenkomst. Hierin staat ook geformuleerd wat de doelen zijn voor de behandeling en hoe het behandeltraject eruit zal zien. Ik neem dit verslag met je door, scherp het samen met jou aan en vraag je akkoord voor start van de behandeling.

 

Behandeling

Het uitgangspunt voor de psychologische behandeling in de generalistische basis GGZ is een klacht- en oplossingsgericht traject van ongeveer 5-12 sessies waarbij het doel is dat jouw klachten beter beheersbaar worden en zo mogelijk verdwijnen. Ik maak daarbij gebruik van wetenschappelijk bewezen therapeutische methoden en technieken die hun effectiviteit in de praktijk hebben bewezen. Daartoe behoren cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT, mindfulness en e-health (via therapieland). E-health is behandeling via internet en kan ter ondersteuning van de reguliere behandeling worden ingezet indien u dat wenst. De consulten kunnen face to face en online plaatsvinden.

 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Er wordt aan het begin van de behandeling gevraagd om een vragenlijst in te vullen om zo meer zicht te krijgen in de aard en ernst van jouw klachten. Tijdens en aan het einde van de behandeling wordt de vooruitgang geëvalueerd met behulp van vragenlijst(en). Aan het eind vraag ik je een clienttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Ik maak hiervoor gebruik van het ROM-Portal van VIPLive. Deze ROM gegevens worden, indien aan de orde, aangeleverd aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). Voor dit doeleinde worden jouw gegevens versleuteld en zijn niet meer tot jou als persoon herleidbaar.

 

Verwijzing

Het kan gebeuren dat er in het eerste gesprek geen klik is of dat ik vind dat jouw klachten beter behandeld kunnen worden in de Specialistische GGZ of door een andere zorgaanbieder. In dat geval zal ik dat met je bespreken en kan ik desgewenst doorverwijzen. Mijn netwerk in Rotterdam en omstreken is groot en ik heb goede contacten met diverse hulpverleners.

In principe wordt de huisarts/verwijzer na intake op de hoogte gesteld van de diagnose en het behandelbeleid, behalve als u daar geen toestemming voor geeft. Ook bij afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer ingelicht.

Werkwijze