Werkwijze

Aanmelden

Op werkdagen kan je je telefonisch aanmelden voor behandeling. Indien ik in gesprek ben, kan je een bericht achter laten en dan word je teruggebeld. In dit telefoongesprek van ongeveer 15 minuten kijken we samen of je bij mij aan het juiste adres bent. We maken dan een afspraak voor het intakegesprek. Om je aanmelding gereed te maken heb ik een foto of scan van je verwijsbrief nodig en een aantal gegevens, zoals je burgerservice nummer en verzekeringswijze. Deze kun je naar mij mailen.

 

Intakegesprek

Tijdens het eerste gesprek, ook wel intake genoemd, wordt gekeken wat jouw klachten zijn en waar je aan wilt werken. Relevante gebeurtenissen die aan jouw klachten vooraf gingen en huidige omstandigheden die de klachten mogelijk oproepen of in stand houden, brengen we in kaart. Na het intake gesprek bespreek ik wat de diagnose is en doe ik een voorstel voor behandeling.

 

Behandeling

Het uitgangspunt voor de psychologische behandeling in de generalistische basis GGZ is een klacht- en oplossingsgericht traject van ongeveer 5-12 sessies waarbij het doel is dat jouw klachten beter beheersbaar worden en zo mogelijk verdwijnen. Ik maak daarbij gebruik van wetenschappelijk bewezen therapeutische methoden en technieken die hun effectiviteit in de praktijk hebben bewezen. Daartoe behoren cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness en e-health. E-health is behandeling via internet en kan ter ondersteuning van de reguliere behandeling worden ingezet indien u dat wenst. Via internet kunt u dan psychoeducatie ontvangen of wordt een behandelmodule over angst en paniek, depressie, burnout, eetproblemen of verslaving aangeboden.

Er wordt aan het begin van de behandeling gevraagd om een vragenlijst in te vullen om zo meer zicht te krijgen in de aard en ernst van jouw klachten. Tijdens en aan het einde van de behandeling wordt de vooruitgang geëvalueerd met behulp van vragenlijst(en).

 

Verwijzing

Het kan gebeuren dat er in het eerste gesprek geen klik is of dat ik vind dat jouw klachten beter behandeld kunnen worden in de Specialistische GGZ of door een andere zorgaanbieder. In dat geval zal ik dat met je bespreken en kan ik desgewenst doorverwijzen. Mijn netwerk in Rotterdam en omstreken is groot en ik heb goede contacten met diverse hulpverleners.

In principe wordt de verwijzer na intake op de hoogte gesteld van de diagnose en het behandelbeleid, behalve als u daar geen toestemming voor geeft. Ook bij afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer ingelicht.

Werkwijze