Kwaliteit

Binnen de GGZ wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de behandelaren. Helaas is psycholoog geen beschermde term en kan iedereen deze gebruiken. Ik ben echter als Gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG-register, wat aangeeft dat ik een door de wet erkende opleiding heb gevolgd. In mijn praktijk houd ik me aan de regels van mijn beroepsgroep en uiteraard van de WGBO ten aanzien van privacy, dossiervorming, klacht-en inzagerecht.

 

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als praktijk een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat beschreven hoe ik omga met de kwaliteit en verantwoordingen in mijn praktijk. Mijn kwaliteitsstatuut is goedkgekeurd door MediQuest. 

 

Samenwerking

Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen werk ik nauw samen met verschillende andere praktijken. Intervisie en intercollegiale toetsing staan hierbij centraal. Ik werk nauw samen met Tim Ruitenga, Martin Formenoij, Linda Paul en Marieke Bender. Zij helpen ook indien ik op vakantie ben of onverhoopt lang uitval. Daarnaast werk ik samen met stichting 1np. Dit is een landelijk netwerk van bijna 600 vrijgevestigde professionals in de geestelijke gezondheidszorg verspreid over heel Nederland. Daarnaast werk ik veel samen met de huisartsenpraktijken in de regio en heb ik nauwe banden met grotere GGZ instellingen in Rotterdam.

 

Registraties

BIG nummer: 69913926025 (GZ-psycholoog)
AGB code: 94-010959
AGB praktijkcode: 94-058867
KvK-nummer: 24487252

 

Lidmaatschap beroepsverenigingen

LVVP: lidmaatschapsnummer 4657

VGCt: lidmaatschapsnummer 204470

VSPN: lidmaatschapsnummer 10035

 

Opleidingen

​2018                 Basiscursus schematherapie (RINO groep)

2017                 Cursus Acceptance Commitment Therapy (RINO groep)

2016                 Opleiding tot Hartcoherentie therapeut, GGZ Groep

2009 – 2016     Opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt®.

2009 – 2011     Postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, RINO groep.

2009                 Basis -en verdiepingscursus EMDR, EMDR centrum Nederland.

1998 - 2004      Klinische- en gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht.

                         Sportpsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Kwaliteit en registraties